KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz.Urz. UE L119/1 z 4.5.2016r., dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem danych Państwa firmy jest firma ALPIND Artur Janiga z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Narutowicza 57, reprezentowaną przez właściciela Artura Janiga.
2. Dane Państwa firmy będą przetwarzane w celu niezbędnym do organizacji przyjęć okolicznościowych.
3. Dane Państwa firmy będą przetwarzane w celu zapewnienia wzajemnej komunikacji w zakresie realizacji przyjęć okolicznościowych. Kontakt telefoniczny z klientam, kontakt za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej.
4. Dane Państwa firmy będą przetwarzane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji sprzedaży.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych firmy oraz prawo ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych firmowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwa danych firmowych jest wymogiem ustawowym, ich nie przekazanie spowoduje niemożliwość realizacji usługi.
8. Państwa dane będą niszczone zaraz po realizacji usługi.

Sala weselna | Dom weselny | Wesele | Dąbrowa Górnicza | Będzin | Czeladź

Copyright © 2018 Restauracja Sielec. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja BROKOM.NET obsługa informatyczna